DERNEĞİN AMACI:
İzmir’de atletizm branşında hakemlik yapan ve yapmış olanları bir çatı altında toplamak, faal olanların daha verimli, bilgili ve güçlü görev yapmalarını temin için mevcut haklarını daha iyi seviyelere götürmek. Üyeler arasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlamak.